Firma jest czynna od poniedziałku  do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00
W soboty od godziny 08.00 do 13.00.

Nasza firma od 2001 roku zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych.

Jesteśmy na Allegro a wielka ilość pozytywnych komentarzy świadczy o tym, że jesteśmy pewną i godną zaufania firmą:

http://allegro.pl/Shop.php/Show?order=n&id=11346016

 
Informacje o sprzedawcy:

Akro spółka cywilna. 
ul. Łódzka 225, 62-800, Kalisz 
NIP 61820080151.  Opis procedury reklamacji 

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt. 

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

Akro spółka cywilna odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. 

Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej na adres term@onet.pl, lub pisemnie na adres Akro s.c. Łódzka 225,  62-800 Kalisz. 

Akro spółka cywilna rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

2.  Adres do reklamacji 

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.  

W pozostałych przypadkach prosimy o wysłanie reklamowanego produktu na adres

Akro spółka cywilna. 

ul. Łódzka 225, 

62-800 Kalisz 
3.  Prawo odstąpienia od umowy 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności związane z ta umową. 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Akro spółka cywilna stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: akro@ogrzewanietanie.pl lub pisemnie na adres Akro s.c. ul. Łódzka 225,  62-800 Kalisz

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej: 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

Akro spółka cywilna.

ul. Łódzka 225

62-800 Kalisz 
Ja ................................................................. niniejszym informuję o moim 

odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ......................

...................................................................................................................

Data zawarcia umowy to ............................................................................

data  odbioru towaru .................................................................................
Imię i nazwisko…………………………………………………….  

Adres …..…………………….……..………………………………….  

Data…………………………………Podpis …………………………. 
Przesyłkę należy nadać na adres: 
Akro spółka cywilna. 

ul. Łódzka 225

62-800 Kalisz

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
4.  Brak możliwości odstąpienia od umowy 
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

1)   o świadczenie usług, jeżeli Akro spółka cywilna wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta; 

2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta; 

3)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad 

Wszystkie produkty dostępne w Akro spółka cywilna są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur 

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Akro w ramach Akro spółka cywilna będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.