1.  Opis procedury reklamacji 

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt. 

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. 

Akro spółka cywilna odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. 

Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej na adres term@onet.pl, lub pisemnie na adres Akro s.c. Łódzka 225,  62-800 Kalisz. 

Akro spółka cywilna rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

2.  Adres do reklamacji 

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.  

W pozostałych przypadkach prosimy o wysłanie reklamowanego produktu na adres

Akro spółka cywilna. 

ul. Łódzka 225

62-800 Kalisz